Kindergevoel - Helpt kinderen weer in balans Kindergevoel

(ECHT)SCHEIDINGSTRAINING VOOR SCHOLEN

Een training voor kinderen binnen het basisonderwijs die te maken hebben met een (echt)scheiding.

Alle scholen krijgen te maken met kinderen in (echt)scheidingssituaties. Helaas komt het steeds meer voor. Ieder kind gaat er vanuit dat zijn ouders gewoon altijd bij elkaar blijven. Kinderen vinden dit zo vanzelfsprekend dat ze hier geen moment aan twijfelen. Wanneer de situatie plotseling verandert door een scheiding, verliest het kind zijn vertrouwde basis. Het kind komt na een scheiding vaak in een loyaliteitsconflict, weet niet meer wat hij/zij kan verwachten en voelt zich regelmatig schuldig aan de ruzie tussen de ouders. Het is voor het kind een angstige en onzekere periode.

Waarom deze training binnen uw school?

Vaak zie je als leerkracht gedragsveranderingen bij kinderen in (echt)scheidingssituaties, die uiteraard ook de effect hebben op het functioneren in de klas en met de medeleerling. Vandaar dat wij deze training ook binnen scholen geven, waarbij kind, school en ouder nauw bij elkaar betrokken blijven in deze vaak moeilijke periode.


De training

De training bestaat uit een lotgenotengroep. In deze groep kunnen de kinderen hun ervaringen en gevoelens delen, de scheiding leren begrijpen en deze een plaats geven in hun leven. Omdat ouders vaak zelf ook veel verdriet en onzekerheid hebben, is deze training een mooie steun voor zowel ouder als kind.
Uit zowel Nederlands als buitenlands onderzoek blijkt dat groepsprogramma's een positief effect hebben. Kinderen leren de scheiding van hun ouders beter begrijpen en hebben minder last van depressieve gevoelens.

In de training komt o.a. aan de orde:

  • Hoe kun je omgaan met verdriet en teleurstelling?
  • De realiteit van de scheiding.
  • Hoe je kunt omgaan met een warboel aan gevoelens?
  • Leren leven met de veranderingen én met je herinneringen.
  • Je eigen plekje weer vinden.

 

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van gesprekstechnieken, creatieve werkvormen, kinderyoga (o.a. ontspanningsoefeningen) en dramaoefeningen.

De Opbouw van de training is als volgt:

 • Informatieve bijeenkomst voor ouders en leerkrachten
 • 4 bijeenkomsten voor de kinderen (elke week 1 van 1,5 uur)
 • ouderbijeenkomst (waar staan we in de training, ouders kunnen vragen stellen)
 • 4 bijeenkomsten voor de kinderen (elke week 1, van 1,5 uur)
 • individueel eindgesprek met ouders
 • Tussentijds zullen wij nauw contact houden met de leerkracht van de betreffende kinderen

Maximaal aantal deelnemers 8 (wij komen met 2 pesonen, zodat we de kinderen nauw kunnen begeleiden).

Kosten EUR 2195,- excl btw


Wilt u meer weten neem dan gerust contact met mij op.

(Echt)scheidingKosten Start training Referenties